Bệnh viện Nhi Trung Ương là bệnh viện Nhi Khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam – một trong ba bệnh viện hàng đầu cả nước trong lĩnh vực Nhi Khoa. Đây cũng là cơ sở được